Pluriform Zorg

Pluriform Zorg is een bedrijfsbreed informatiesysteem dat we (in 2004) samen met onze partner Adapcare ontwikkeld hebben voor o.a. thuiszorg, wonen & dagbesteding, hulpmiddelen en ketenzorg. Alle functionaliteit hebben we stap voor stap met de zorgorganisaties ontwikkeld / gebouwd  en in de praktijk verbeterd. Daardoor ontstaat een geheel dat veel meer is dan een som van functies...

Pluriform Zorg is al een aantal jaar onze snelst groeiende Pluriform toepassing, dankzij Pluriform Zorg zijn zorgprofessionals tien keer minder tijd kwijt aan hun administratie. Ondanks deze mooie prestatie - met en voor Opella in 2010 - moesten NOS en V&VN de gigantisch hoge registratielast in de zorg opnieuw aan de kaak stellen.

Geef het mandaat aan de vakmensen zelf, doe meer met minder, met Pluriform!
Een beheersbaar, evolutionair groeiend, patiënt geöriënteerd zorgsysteem is broodnodig in de héle collectieve sector en zijn - zoals wij dagelijks laten zien - snel en eenvoudig te realiseren. In de praktijk durft bijna niemand hier aan te beginnen gezien veel ICT-projecten mislukken door de inzet van steeds weer nieuwe consultants, ambtenaren, commisies en politici. Patiënten en professionals moeten hier zelf mee aan de slag...

Sneller, beter en goedkoper
Het eerste Pluriform Patient Volg Systeem (PVS) bouwden we ruim tien jaar geleden - samen met de Universiteit van Tilburg - voor het zmbr met één van onze eerste webapplicaties voor de zogenaamde Verkeerde bed problematiek. Daarmee konden CVA patienten - herstellende na een beroerte - snel van het ziekenhuis naar een revalidatie-instelling. Vervolgens hebben we dit model uitgebouwd voor alle patiëntoverdrachten van ziekenhuis naar vervolginstelling of thuiszorg. Dit resulteerde in snellere, betere revalidatie en een enorme kostenbesparing!

Het PVS systeem werd in zes regio's in gebruik genomen, maar de voor de hand liggende uitbouw bleef uit. We vochten voortdurend tegen 'oude automatiseerders' van de betrokken instellingen die dachten dat ze het zelf konden of aan het afwachten waren wat er uit tweedekamer of Nictiz (EPD, LSP, EMD etc.) kwam.

Ook zij werken met Pluriform Zorg...

Adapcare, Pluriform partner in de Zorg
CuraMare
De Rozelaar
Stichting Opella
Peereboom BV
Stichting Prisma
Alrijne Zorggroep
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Sirjon Zorggroep
Topaz
Zuidzorg
Profila Zorg


Bouwinfosys, Pluriform partner in de Bouw, Infra en Installatie branche

Bouw, Infra & Installatie

In 2004 introduceerde BouwInfosys zijn succesvolle Pluriform Works toepassingen. Oprichters Ron Panhuizen en Maarten Janssen waren de eersten om te ervaren hoe snel Pluriform Basis uit te breiden was tot een branchemodel. Samen met BouwInfosys bouwden we branchemodellen voor o.a. de Bouw, Infra (grond-, weg-, en waterbouw), Installatie en later ook Bouwopleidingen.

Een dynamische branche waarin vele processen elkaar doorkruisen en een steeds groter wordende administratieve rompslomp op uw organisatie drukt. Pluriform Works biedt een flexibele oplossing, die de informatie en capaciteit geeft om uw bedrijf op een moderne manier te sturen. Gebruikers hebben een gereedschap in handen waarmee ze makkelijk kunnen werken, en managers hebben de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar om beslissingen te kunnen onderbouwen.

De kwaliteit van Pluriform Works en BouwInfosys blijkt uit het feit dat - ook toen de crisis toesloeg en de bouw zware klappen kreeg - het aantal Pluriform Works abonnees gestaag is blijven groeien!

Lees meer...

Van Aalst Groep B.V.
Van den Bouwhuijsen B.V.
Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij B.V.
Haasnoot Bruggen BV
Heeboss Holding BV
Bouwbedrijf Gebr. vd Heijden B.V.
Aannemingsmaatschappij Hofman-Maasdijk B.V.
A. de Jong B.V.
KBK Bouwgroep BV
Knaapen Facilities b.v.
Martens bouw B.V.
Ouwehand Bouw Groep B.V.
SPG Noord-Holland
Van Schie B.V.
Vroom Funderingstechnieken BV
WBC Projekten B.V.
Aannemingsbedrijf Wit Wognum BV
Koelplan Franchise B.V.


ESi IT Solutions

Met ESi hebben we diverse oplossingen ontwikkeld. In het begin ontwikkelden we voornamelijk complexe maatwerk oplossingen. Deze ervaring leverde uiteindelijk de kennis op om voor een aantal branches specifieke oplossingen te ontwikkelen. Het verbeteren van de software is bij ons een continue proces. In de verschillen zoeken we de gemeenschappelijkheid tussen zowel klanten als verschillende branches. Daardoor kunnen we onze prijs / presentatieverhouding steeds verbeteren en heeft de klant altijd beschikking over de laatste funcionaliteiten.

Logistics
Pluriform Logistics van onze Partner ESi IT Solutions ondersteunt veel voorkomende bedrijfsprocessen van registratie van samples, samengestelde artikelen, in- en/of externe productie, tot order- lever- en magazijn logistiek. De bedrijfsbrede informatieprocessen werken alle administraties automatisch bij. Pluriform Logistics bevat CRM, CMS, ERP en MRP, het meest moderne en complete informatiesysteem in de markt voor o.a. Productie, Import, Export, Groothandels en Winkel organisaties.

Publishers
De Brancheoplossing voor het centraal registreren van de administraties binnen een uitgeverij, zoals de realisatie, marketing, (web)verkopen, abonnementenbeheer, voorraadbeheer, titelbeheer, royalty's en financiële rapportages. Pluriform Publishers is ontwikkeld voor o.a. Media, Uitgeverijen en Evenementen.

Events
Pluriform Events is de brancheoplossing voor het promoten, (web)verkopen, plannen en administreren van alle (congres-) evenementreserveringen. Dus geen lappendeken aan applicaties maar één centraal geïntegreerd informatiesysteem. Pluriform Events is bedrijfsbreed inzetbaar voor o.a. Accomodaties, Evenementen, Educatieve organisaties en Recreatie parken.

Lees meer...


ESi IT Solutions, Pluriform partner in de Logistics en Publishers branche
Gebr. Peters Beheer b.v.
't Plantloon
Adri Brabant b.v.
Ars Aequi - juridische uitgeverij
Bouwbedrijf Bruggink b.v.
B.V. Buijten en Schipperheijn
Van Dale Uitgevers
Edu'Actief
Theo Henkelman Schoenen BV
S&G Tuintotaal
Uitgeverij G.A. van Oorschot
Van Gastel Shoes B.V.
Wijnveen Aluminiumbouw b.v.


Matthat Software, Pluriform partner in de Goede doelen branche

Pluriform Goede Doelen

Theo Kranendonk richtte in 2003 Matthat Software op om Pluriform voor Goede Doelen te gaan ontwikkelen: organisatiebrede functionaliteit, standaard inzetbaar voor verschillende soorten organisaties in de Goede Doelen sector:

 • Fondswervende organisaties
 • Vermogensfondsen
 • Jongeren organisaties
 • Gezondheidsfondsen
 • Kerkelijke administraties
 • Verenigingen en NGO's

De Pluriform oplossing van Matthat Software is uniek in het aanbieden van geïntegreerde, branchebrede en beheersbaar uitbreidbare functionaliteit. Lees meer...

Stichting Liliane Fonds
Stichting Red een Kind
Serve India
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Stichting WAR Child
Stichting World Servants Nederland
Both ENDS
Simavi
Hervormd-Gereformeerde JeugdBond
Stichting Hulp Oost-Europa
Deputaatschap voor Kerkelijke dienstverlening
Stichting ICS


Euler Hermes kredietverzekering

Eén van de eerste Pluriform modellen is gemaakt voor Royal Crediet Verzekering inmiddels opgegaan in 's werelds grootste kredietverzekeraar Euler Hermes, onderdeel van Allianz.

Meegroeien met veranderingen
Het oorspronkelijke Pluriform model uit 1992 (bedacht door Ad den Hengst en Paul Overeem) ondersteunde het volledige kredietverzekering proces. Al ruim 20 jaar groeit (en krimpt) het systeem mee met de optredende (vaak grote) veranderingen: nieuwe polisvormen, joint-venture met Interpolis, real time risico informatie vanuit Parijs, koppeling financiële administratie (eerst met Oracle later SAP). Werkprocessen werden en worden telkens in Pluriform geactualiseerd: in korte tijd, tegen lage kosten.

 • 2001 geschikt gemaakt voor de Euro, koppeling aan Oracle Financial in Parijs,
 • 2002 meertalig uitgerold naar drie landen van Euler Hermes (nu >30),
 • 2007 communicatie met het SAP Finance in Parijs
 
Beheersbaar, schaalbaar, lage kosten
Omdat de informatievoorziening bij Euler NL er positief uitsprong, koos Euler Hermes voor tientallen andere landen ook voor Pluriform, om de volgende redenen:
 • Pluriform bood veel meer functionaliteit dan andere systemen,
 • meertalig en snel aanpasbaar aan lokale situaties,
 • gekoppeld met Groep-systemen in Parijs (o.a. IRP, SAP),
 • beheersbaar aan te passen met een klein team,
 • robuuste, goedkope standaard infrastructuur.

Lees meer...

Euler Hermes, abonnee van Pluriform sinds 1992
Euler Hermes Europe NV
Euler Brazil
Euler Switzerland
Euler Czech Republic
Euler Hermes Spain
Euler Greece
Euler Hongkong
Euler Hungary
Euler Morocco
Euler Mexico
Euler Hermes Nederland
Euler Russion federation
Euler Singapore
Euler Turkey
Euler Hermes World Agency
Euler Hermes Collections Nederland
Euler MNB
Euler Hermes Group


JeugdzorgPlus Monitor, ontwikkelt met Pluriform

Jeugdzorg

Het ministerie van VWS en de instellingen voor JeugdzorgPlus willen de kwaliteit van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) in kaart brengen en verbeteren. Daarvoor hebben we samen met Jeugdzorg Nederland en 14 zorginstellingen de JeugdzorgPlus Monitor gerealiseerd.

De Monitor moet beter inzicht verschaffen in:

 • de omvang en samenstelling van de doelgroep
 • de aard en duur van de begeleiding en behandeling
 • het resultaat van de begeleiding en behandeling

Daarom worden over een langere periode op verschillende meetmomenten gegevens vastgelegd over de jeugdigen in de JeugdzorgPlus instellingen (tot een half jaar na het verblijf). De Monitor JeugdzorgPlus is opgezet volgens de ROM-methodiek (Routine Outcome Measurement). Deze meet de voortgang en resultaten op cliëntniveau, waardoor de uitkomsten direct te gebruiken zijn bij de hulpverlening.

Pluriform Software heeft de technologie en de kennis om het werken met gedeelde informatie in de Jeugdzorg nog sterk te verbeteren. Heeft u problemen met de cliëntregistratie, lange wacht- en doorlooptijden bij uw leverancier, problematische koppelingen tussen systemen? Wij maken graag (sneller, beter en goedkoper) een generieke oplossing voor uw problemen.Veiligheidshuizen PIX

In 2005 bouwden we op initiatief van hoofdofficier van justitie mr. Roger Bos, met OM, politie en gemeente Den Bosch het casus-overlegsysteem PIX. Samen met vakmensen van ketenpartners die samenwerkten in het veiligheidshuis ontstond zo Pluriform PIX. Drijvende kracht vanuit het arrondissement Den Bosch was Andre Lucassen.

Indrukwekkende resultaten
Het casus-overlegsysteem PIX werd in gebruik genomen bij steeds meer Veiligheidshuizen om casusoverleggen te ondersteunen, gemaakte afspraken en resultaten vast te leggen en opvolging te bewaken. PIX maakte ook de ketenresultaten beter inzichtelijk. De behaalde resultaten noemde de minister indrukwekkend. Ook wij waren tevreden met de resultaten bij de veiligheidshuizen.

Bureaucratie blokkeert PIX
Volkomen ten onrechte! Want begin 2010 bleek het OM gestart met een miljoenen verslindend geheel nieuw landelijk systeem voor de veiligheidshuizen (GCOS). Al jaren daarvoor bleek het OM besloten te hebben om te stoppen met verder uitbreiden van PIX en verhinderde zelfs het noodzakelijk periodiek onderhoud. De door de gemeente Den Bosch gevraagde (en betaalde) management rapportage weigerde het OM in gebruik te nemen. PIX was eenvoudig landelijk inzetbaar voor alle veiligheidshuizen, maar daar had men niet eens naar gekeken.

De veiligheidshuizen werden vervolgens opgezadeld met een als 'gratis' verkocht, casus-overlegsysteem, men begon aan een koppeling naar de Gemeentelijke basisadministratie (die met PIX al jaren mogelijk was). In latere versies was men van plan te koppelen met voornamelijk justitiële systemen. Hoezo ketenintegratie met de lokale veiligheidsregio?Ook voor andere branches !

Bovenop de brede, algemeen bruikbare functionaliteit van PluriformBasis kunnen we met behulp van uw domein expertise snel, én duurzaam aanpasbaar, de functionaliteit specifiek voor uw branche maken. Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op.