Referenties Pluriform Zorg

In de zorg-sector is Pluriform samen met branchepartner Adapcare al vele jaren succesvol met Pluriform Zorg, een bedrijfsbrede totaaloplossing voor ouderen- en gehandicaptenzorg. Pluriform Zorg hebben is in 2004 samen met Adapcare ontwikkeld voor o.a. thuiszorg, wonen & dagbesteding, hulpmiddelen en ketenzorg. Alle functionaliteit hebben we stap voor stap met de zorgorganisaties en hun professionals ontwikkeld en in de praktijk verbeterd. Het gehele proces van indicatie, planning, zorginhoud, productie, facturatie tot en met managementinformatie wordt bedrijfsbreed ondersteund door Pluriform Zorg. Lees meer...

Wij zijn trots op onze klanten:

Agenda

Er zijn op dit moment geen actuele agendapunten.

SGL

SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met uiteenlopende aandoeningen op het gebied van dagbesteding, begeleiding thuis en wonen. SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met zware fysieke beperkingen en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning.

SGL over Pluriform Wonen en Dagbesteding

CuraMare

Stichting CuraMare biedt een breed pallet aan diensten, zowel in de cure (ziekenhuis) als de care (VVT). Bij de invoering van Prezo ontstond de behoefte voor verdere digitalisering en heeft CuraMare in samenwerking met Furore gezocht naar een nieuw ECD.

CuraMare over Pluriform Wonen en Dagbesteding

Prisma

Prisma is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn een gastvrije en moderne organisatie. Hebben hart voor haar cliënten, medewerkers, vrijwilligers en onze omgeving. En bieden zorg die verder reikt dan het invullen van de dagelijkse levensbehoeften.

Prisma over Pluriform Wonen en Dagbesteding

Zuidzorg

ZuidZorg heeft gekozen voor het ECD Pluriform Zorg. Alle medewerkers van 'Zorg Thuis' zijn in 2014 gaan werken met Pluriform Zorg. Maarten Elgersma, projectleider: "Pluriform Zorg past bij de ambitie van ZuidZorg. Het systeem heeft een moderne architectuur en goede functionaliteit voor thuiszorgprocessen. Daarnaast is onze keuze gebaseerd op de flexibiliteit van het platform, zowel nu als voor de toekomst. Adapcare heeft in het voortraject laten zien dat zij kan meedenken over de bedrijfsprocessen van ZuidZorg. We verwachten dat de specifieke situatie van ZuidZorg goed met Pluriform Zorg ondersteund kan worden".

Opella

Opella is een zorgdienstverlener en intramurale gebruiker van Pluriform Zorg vanaf het eerste uur. Cliënten doen zo veel mogelijk zelf, Opella regelt de rest. Soms tijdelijk en soms voor langere tijd. Opella zorgt ervoor dat clienten hun leven zo normaal mogelijk en in eigen, vertrouwde omgeving kunnen leiden. Opella werkt in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Eigentijdse zorg en services, middenin de samenleving.

Sirjon

Zorggroep Sirjon is aanbieder van gehandicaptenzorg en ouderenzorg voor reformatorisch Nederland. Met passie dragen zij met hun kwaliteiten bij aan het welzijn van onze cliënten. Het liefdesgebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf beweegt hen hiertoe. Daarnaast biedt de organisatie professionele ondersteuning en creëert randvoorwaarden waarmee en waarbinnen managers, medewerkers en vrijwilligers optimaal kunnen functioneren op hun plaats binnen zorgorganisaties.

Topaz

Topaz is een toonaangevende organisatie in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek met 5 woonzorgcentra, 3 verpleeg- en behandelcentra, een revalidatie- en zorghotel en ruim 50 jaar ervaring. Zij zijn tevens één van de initiatiefnemers van Topcare. Redenen om te kiezen voor Pluriform Zorg: in de komende jaren wil Topaz met Pluriform Zorg intern de administratieve last beperken en de communicatie tussen cliënt, mantelzorger en zorgverleners verbeteren. Ook wordt het ECD ingericht voor een efficiëntere communicatie met externe digitale systemen. Topaz wil bereiken dat gegevens vastgelegd en gegenereerd kunnen worden voor kwaliteitsmonitoring, wetenschappelijk onderzoek en overige vormen van dataverzameling.

Kwintes

Kwintes levert een bijdrage aan een samenleving waarin mensen serieus genomen worden en het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat doen we door mensen met een (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen te ondersteunen bij hun herstelproces. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Daarbij geloven wij in veerkracht en samenwerken.