Meer met minder
Wij streven ernaar de prijs-prestatieverhouding van onze software voortdurend te verbeteren wat resulteert in "meer met minder". Door nieuwe wensen snel optimaal toe te voegen aan robuuste branche oplossingen, vermijden we complexe, dure en riskante implementatie-trajecten. Op deze manier bieden we precies de functionaliteit die nodig is en kunnen ingrijpende ICT-projecten nooit mislukken!

Onderscheidend
Duurzaam verbeteren is een eigenschap waarin Pluriform zich onderscheidt van andere ontwikkelmethodieken. Dankzij onze eigen Pluriform technologie "Pluriform Studio" kunnen we alle Pluriform systemen snel en beheersbaar aan veranderingen aanpassen en blijven volgen. Hierdoor kunnen mensen (in alle mogelijke verbanden) slimmer en effectiever met elkaar samen werken.


Pluriform Studio

Bij nieuwe en/of veranderende behoeften, is het essentieel om snel de kloof te overbruggen tussen de benodigde en de al aanwezige functionaliteit. Pluriform Studio bevat al het gereedschap om snel, duurzaam en herbruikbaar wijzigingen en uitbreidingen te realiseren.

Pluriform Web Studio

Pluriform Web Studio biedt een volledige webinterface om eenvoudig webfunctionaliteit te maken voor uw website, webportaal of webapplicatie. Onze intuïtieve 'live-like' interface maakt het ontwikkelen van webfunctionaliteit in een complex geïntegreerd systeem eindelijk echt eenvoudig. Geen gezoek meer naar de plek waar functionaliteit gewijzigd moet worden of afwachten wat de gevolgen van een aanpassing precies zullen zijn, maar direct toegang en zichtbaar resultaat.

Zo wordt aanpassen, testen en live brengen van web-functionaliteit vele malen sneller dan bij andere CMS systemen.


Releases en patches

Een Pluriform productiesysteem is opgebouwd uit drie lagen: de Basis laag, een Branche laag (samen vormen die een branchemodel) en een klant specifieke laag (met al uw gegevens en uw instellingen).
Voor onze innovators (al onze partners en hun innovatie klanten) komt dagelijks een nieuwe versie van Pluriform Basis beschikbaar met nieuwe functionaliteit, aanpassingen en verbeteringen.

Hiermee worden de actuele innovatieprojecten gedaan en daarin ook daadwerkelijk gedurende duizenden productie (mens)uren geverifieerd. Daaruit resulteert ieder half jaar een nieuwe, zeer stabiele Pluriform Release kosteloos voor al onze klanten. 

Klanten en partners kunnen deze continue stroom van verbeteringen en uitbreidingen in hun eigen tempo adopteren in hun systemen. De meeste klanten gaan één keer per jaar over op de actuele productierelease voor hun branche. Maar klanten in een veranderingstraject willen soms wel elke week met de nieuwste prerelease in productie, om zo snel mogelijk echte, onmisbare terugkoppeling uit hun praktijk te kunnen geven.

Verbeteringen kunnen gebundeld en gepatcht worden naar de juiste omgeving zodat deze -ook in productie- direct beschikbaar zijn.

Beveiliging

Om de juiste toegankelijkheid en discretie van informatie te regelen biedt Pluriform de mechanismen Authenticatie, Autorisatie en Versleuteling.

Authenticatie. Gebruikers moeten met hun gebruikersnaam en wachtwoord (en eventueel een extra token) inloggen. Pluriform ondersteunt Unified Logon als de authenticatie bijvoorbeeld door Windows gedaan wordt.

Autorisatie. Toegang tot informatie objecten, en het recht om die te wijzigen kan op een aantal manieren geregeld worden. Pluriform ondersteunt ‘Role Based Authorization’: de gebruikersrol bepaalt wat iemand mag met een bepaald object. Daarnaast is het zelfs mogelijk om per object in te stellen welke individuele gebruikers dat object mogen lezen, wijzigen of verwijderen. Via 'Context Based Authorization': kan op basis van de context worden bepaald wat iemand kan met een bepaald object.

Versleuteling. Alle gegevens in de object database worden versleuteld opgeslagen. Ook alle communicatie over het netwerk gebeurt versleuteld.


Gegevens uitwisselen

De beste resultaten bereikt u door zoveel mogelijk gegevens binnen Pluriform éénmalig vast te leggen en te (her) gebruiken. Is dat (nog) niet mogelijk dan kunt u gegevens met andere systemen uitwisselen. Van XML tot CSV en van Excel tot Webservices. Het kan allemaal met Pluriform. In import- en export definities ligt vast hoe gegevens worden uitgewisseld.


Dit alles kan taak gebaseerd, maar u kunt ook agenderen om dit bijvoorbeeld elke week, elke dag/nacht, elk uur (of bij webservices direct) automatisch uit te laten voeren.

Hergebruik van bestaande kennis

Pluriform bevat een schat aan basisobjecten waarmee en waarop snel een nieuw (branche)model gebouwd kan worden. Modellen kunnen ook bijgeschaafd worden om ze passend te maken voor een bepaalde toepassing. Verbeterde functionaliteit komt in Pluriform Basis beschikbaar, zodat alle (branche)modellen deze kunnen (her)gebruiken.


Overbodige onderdelen die (bijna) niet meer worden gebruikt worden systematisch opgeruimd. Deze vorm van evolutie zit standaard in Pluriform en noemen we "groeien en snoeien".


Duurzaam aanpasbaar

Duurzaam verbeteren (continuous improvement) is de eigenschap waarin Pluriform zich het meest onderscheidt van andere ontwikkelmethodieken: een nieuw systeem snel kunnen realiseren, dat vervolgens evolutionair aanpassen, maar ook duurzaam (tientallen jaren lang) snel (dagelijks) en beheersbaar kunnen blijven verbeteren.
Daardoor blijven Pluriform systemen "eeuwig jong".

Pluriform Database

Pluriform bevat een eigen object database management systeem (ODMS). Hierin is zowel alle modelinformatie - informatie over objecten - opgeslagen (de logica), als de informatie in de objecten zelf (de gegevens).

Alle objecten in de Pluriform database worden door een uitgebreid autorisatiemechanisme beveiligd tegen onbevoegd gebruik en zijn niet 'buitenom' toegankelijk. Alle gegevens zijn versleuteld opgeslagen in de database.