Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz)

De Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) gaat naar verwachting begin 2024 van kracht. Dit betekend dat toekomstbestendige zorgsystemen zoals Pluriform Zorg over beschikbare, actuele en veilige data moet beschikken. Daar zetten we ons voor in!

Het is nu vaak nog zo dat een dossier wordt overgetypt of dat een cliënt meerdere keren zijn situatie aan zorgverleners moet uitleggen. Door gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere.

We zijn hard bezig om ervoor te zorgen dat zorgverleners veilige en actuele elektronische cliëntgegevens met elkaar en met cliënten uit kunnen wisselen. Inmiddels hebben we al met een aantal klanten een traject doorlopen waarbij gegevens veilig worden verstrekt aan de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van de cliënt. Ook werken we eraan om gegevens met ketenpartners uit te wisselen.

Gepubliceerd op: 31 oktober, 2022
 
Powered by: Pluriform Software